สรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ครั้งที่ 11

กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่21-23 สิงหาคม 2558 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีประเภทเครื่องกระทบ และคัลเลอร์การ์ด สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ และความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศในระดับนานาชาติต่อไป โดยในการประกวดครั้งนี้ มีวงดรัมไลน์ 105 วง และทีมคัลเลอร์การ์ด 11ทีม จำนวน 2,489 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวด ท่ามกลางสายตาผู้ชม/เชียร์ในสนามการประกวด และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน 3,541,524 คน

 

ผลการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2558

ประเภท Junior Division

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 100,000 บาท

ได้แก่ ทีมคัลเลอร์การ์ด โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 120,000 บาท

ได้แก่ ทีมคัลเลอร์การ์ด โรงเรียนหอวัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 140,000 บาท

ได้แก่ ทีมคัลเลอร์การ์ด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

จังหวัด สมุทรปราการ

 

ประเภท Open Division

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 100,000 บาท

ได้แก่ ทีมคัลเลอร์การ์ดทีม Thiasus  Suntech&Surasak Montree

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 120,000 บาท

ได้แก่ ทีมคัลเลอร์การ์ดทีม Triangls Colorguard โรงเรียนกุนนทีรุทารามวิทยาคม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 140,000 บาท

ได้แก่ทีมคัลเลอร์การ์ดทีม G-Spectrum โรงเรียนวัดราชบพิธ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ผลการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11

ประเภท Basic Division

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

รางวัลละ 40,000 บาท

ได้แก่     วงดรัมไลน์โรงเรียน หอวัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

และ  วงดรัมไลน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย

จังหวัด  เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 80,000 บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 120,000 บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนส่งเสริม
จำนวน  160,000  บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท Junior   Division

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 200,000  บาท   

ได้แก่  วง BCC Drumline  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

ประเภท Independent Open World Division

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 140,000 บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ E-Sarn Drumline โรงเรียนผดุงนารี

จังหวัด มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 180,000 บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ Udomsuksa  Drumline  โรงเรียนอุดมศึกษา

จังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 220,000  บาท

ได้แก่  วงดรัมไลน์ ADULT INDY  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภท Senior Division

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทุนส่งเสริม

จำนวน 220,000 บาท

ได้แก่  วง Makutkasat Drumline  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร