ผลการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุมเทพธนบุรี

 

   ผลการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุมเทพธนบุรี ซึ่งการประกวดนั้นได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

การประกวดวงดรัมไลน์

1.  ประเภท Senior Division ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ TechonoDrumline วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2. ประเภท Junior Division ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ BCC Drumline โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

3.ประเภท Independent Open World Division ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงดรัมไลน์ Nexus Indoor Percussion by โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

4.ประเภท Basic Division ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงดรัมไลน์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม