ผลThailand International Drumline Competition (TIDC) 2016. 26-28 August at Chanchai Acadium in Bangkokthonburi University.

Drumline

Senior Division

Winner: TechonoDrumline วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Junior Division

Winner: BCC Drumline โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Independent Open World Division

Winner: วงดรัมไลน์ Nexus Indoor Percussion by โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Basic Division

Winner: วงดรัมไลน์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

Color Guard

Scholastic Division

Winner: Bee Bee Color Guard โรงเรียนหอวัง

Open Division

Winner: TIARA GUARD by Attawit Commercial Technology College