(Thai) รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง

รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง

      และ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี  จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.  02 214 1509 
หรือเพจ DPE  Marchingband Thailand. 
 
ทั้งนี้ลำดับการประกวดในรอบคัดเลือกจะเรียงตามตามลำดับการสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยผู้ที่สมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกจะได้รับสิทธิ์ทำการประกวดรอบคัดเลือกในลำดับสุดท้ายตามลำดับไป
 
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อเมื่อวงโยธวาทิตได้จัดส่งใบสมัครฉบับจริงมายังกรมพลศึกษา พร้อมมีลายเซ็นการรับรองจากสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมวง