ผลรางวัลการประกวด วันที่ 8-01-2016

ผลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35

และนานาชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559

ประเภท Final Concert Competition Class A
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Suranaree Girls Winds Symphony
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Rajavinit Matthayom Symphonic Band

ประเภท Final Concert Competition Class B
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Horwang School Wind Ensemble
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Attawit Commercial Technology College
รางวัลของชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Satri wat rakhang wind band

ประเภท Final Concert Competition Open Class
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ RTAF wind symphpny
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Bangkok Wind Orchestra

ประเภท Final lndividual & Ensemble (Drum Major Mace)
ผู้ชนะ ได้แก่ Prapatsorn Chomthong (TS.5Marching & Symphony Band)

ประเภท Preliminary Display Class D 
รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ Banmaptaput School
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Banmaptaput School
รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่ Prakanongpittayalai Marching Bang

ประเภท Preliminary Display Open Class
รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ Marching Bang Bontang Pupuk Kaltim Indonesia
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Marching Bang Bontang Pupuk Kaltim Indonesia
รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่Marching Bang Bontang Pupuk Kaltim Indonesia