ผลรางวัลการประกวด วันที่ 9-01-2016

ผลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559

ประเภท Final Display Class D
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Aunban Taksin Bangkai International
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Banmaptaput School
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Prakanongpittayalai Marching Bang

ประเภท Final Display Class C
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Samutprakan Marching Band School
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Buddhachinnaraj Pittaya Marching Band
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Phibunmangsahan Marching Band

ประเภท Final Display Class B
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Benchamaracharungsarit
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ChanPradittharam Wittayakom Marching Band
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Pomnakarach Marching Band