ผลรางวัลการประกวด วันที่ 6-01-2016

ผลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 6 มกราคม 2559
ประเภท Preliminary Concert Competition Class A
บรรเลงเพลงบังคับดีเด่น ได้แก่ Suranaree Girls Winds Symphony
บรรเลงเพลงบังคับเลือกดีเด่น ได้แก่ Suranaree Girls Winds Symphony
บรรเลงเพลงเลือกดีเด่น ได้แก่ Suranaree Girls Winds Symphony

ประเภท Preliminary Concert Competition Open Class
บรรเลงเพลงบังคับดีเด่น ได้แก่ RTAF wind symphpny
บรรเลงเพลงบังคับเลือกดีเด่น ได้แก่ RTAF wind symphpny
บรรเลงเพลงเลือกดีเด่น ได้แก่ RTAF wind symphpny

 

ประเภท Preliminary Display Class B

รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ ChanPradittharam Wittayakom Marching Band
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Benchamaracharungsarit
รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่ Pomnakarach Marching Band
รางวัลความสามารถ เหรียญเงิน ได้แก่ Mathayom Watsing
และ Chonburi marching band junior By Bannernplubwan school
วงที่ได้เข้ารอบชิง ได้แก่ Pomnakarach Marching Band,ChanPradittharam Wittayakom Marching Band และ Benchamaracharungsarit

ประเภท Preliminary Display Class C
รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ Samutprakan Marching Band School
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Samutprakan Marching Band School
รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่ Samutprakan Marching Band School
รางวัลความสามารถ เหรียญเงิน ได้แก่ Aunban Chiang khong School,Marywitthaya School,Uttaraditdaruni School และSukhothaiwithayakom Band
วงที่ได้เข้ารอบชิง ได้แก่ Phibunmangsahan Marching Band,Buddhachinnaraj Pittaya Marching Band และ Samutprakan Marching Band School