แผนผังแการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคใต้ วันที่ 30 เมษายน 2559