กำหนดการจัดสัมมนา วันที่ 28 เมษายน 2559

จังหวัดภูเก็ต

วันที่. 28. เม.ย 2559. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต (บริเวณสะพานหิน)
เวลา 09.00 น. ประชุมผู้แทนวงชี้แจงระเบียบกติกา และจับลำดับการประกวดฯ ประเภท Drum Dual

ภาคบ่าย (เวลา 13.00 น. – 17.00 น.) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (บริเวณสะพานหิน)
ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) การแสดงโชว์ วงละ 2 นาที เพื่อจัดสายการประกวด

และการจัดสัมมนาแนวทางพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน (วงละ 30 นาที)