การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2559

วันนี้พบกับการประชุมผู้แทนวงเพื่อชี้แจงระเบียบกติกา  จับลำดับการประกวดฯ

และการจัดสัมมนาแนวทางพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559   เวลา 09.00- 17.00 น.  ณ ห้องประชุมสโมสรอ่าวมะนาว  กองบิน. 5

ภาคบ่าย (เวลา 13.00 น. – 17.00 น.) ณ อ่าวมะนาว กองบิน  5 ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ อ่าวมะนาว กองบิน  5  ประเภทการเดินพาเหรด (Parade)