ผลการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ผลการประกวด

2.1 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade)

รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลคฑากรดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท   ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

2.2 ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual)

รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตขันโตก ดรัมไลน์ จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตจันนารี ดรัมไลน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต Measai City Drumline จังหวัดเชียงราย

 

รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต ACK Drumline จังหวัดเชียงราย