ผลคะแนนการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2559

 ผลการประกวด

๑. ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade)

รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต

รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลคฑากรดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิต TS.5 Marching Band โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหัวป้อมนอก จังหวัดสงขลา

รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต

– รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนสภาราชินีตรัง จังหวัดตรัง

๒. ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual)

– รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิต SP Drumline จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิต Samila Drum and Bugle Corps จังหวัดสงขลา

– รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท

ได้แก่ วงโยธวาทิต Music Time Drumline จังหวัดสงขลา