รายละเอียดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2559

(1.1) ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต 
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 
จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 30 เมษายน 2559 
จัดการประกวดวงโยธวาทิตประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) และประเภทการเดินพาเหรด (Parade)
(1.2) ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 
จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
จัดการประกวดวงโยธวาทิตประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) และประเภทการเดินพาเหรด (Parade)

(1.3) ภาคกลาง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559
จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
จัดการประกวดวงโยธวาทิตประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) และประเภทการเดินพาเหรด (Parade)

(1.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2559
จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
จัดการประกวดวงโยธวาทิตประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) และประเภทการเดินพาเหรด (Parade)