ผลรางวัลการประกวด วันที่ 7-01-2016

ผลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 7 มกราคม 2559
ประเภท Preliminary Concert Competition Class B
บรรเลงเพลงบังคับดีเด่น ได้แก่ Attawit Commercial Technology College
บรรเลงเพลงบังคับเลือกดีเด่น ได้แก่ Horwang School Wind Ensemble
บรรเลงเพลงเลือกดีเด่น ได้แก่ Horwang School Wind Ensemble
รางวัลความสามารถ เหรียญทอง ได้แก่ Rajavinit Bangkhen Wind Symphony,Saint Louis Wind Symphony และฺBodin II Winds Symphonic Band
รางวัลความสามารถ เหรียญเงิน ได้แก่ TUN SYMPHONIC BAND,SARASASWITAEDBANGBON Symphonic Band และKus Symphonic Band(Kasetsart University Laboratory School)
วงที่เข้ารอบชิง ได้แก่ Attawit Commercial Technology College,Horwang School,Horwang School Wind Ensemble,Satri wat rakhang wind band
ประเภท Preliminary Marchinf Competition
รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ Mathayom Watsing
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Surasakmontree School Brass Band
รางวัลคฑากรดีเด่น ได้แก่ WATRAJABOPIT CONCERT AND MARCHING BAND
วงที่ได้เข้ารอบชิง ได้แก่ Surasakmontree School Brass Band,Mathayom Watsing และWATRAJABOPIT CONCERT AND MARCHING BAND

ประเภท Preliminary Display Class A
รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ Debsirinsamutprakarn Marching Band
รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ Debsirinsamutprakarn Marching Band
รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่ Debsirinsamutprakarn Marching Band