เตรียมตัวให้พร้อมกับการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ ภาคเหนือ

ใกล้เข้ามาแล้วกับ การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ 2559 (จังหวัดเชียงใหม่)

ชาวเชียงใหม่ เตรียมตัวให้พร้อม พบกับความยิ่งใหญ่ และความสนุกสนานน !!!

วันที่ 12 พฤษภาคม 59 ประชุมผู้แทนระเบียบและกติกา และจัดลำดับการประกวดฯ ประเภท Drum Dual

วันที่ 13 พฤษภาคม 59 ประชุมผู้แทนระเบียบและกติกา และจัดลำดับการประกวดฯ ประเภท Parade

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

วันที่ 14 พฤษภาคม 59
ประเภท Parade เวลา 16.30 น. เริ่ม ปล่อยตัว ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึง ข่วงประตูท่าแพ
ประเภท Drum Dual เวลา 18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ