สถานที่จัดการประกวดวงโยธวาทิตระดับภูมิภาค

สถานที่จัดการประกวดวงโยธวาทิตระดับภูมิภาค ตามนี้เลยนะค่ะ

1. จังหวัดภูเก็ต 28-29 เม.ย 59 
สถานที่จัดสัมมนา สนามกีฬาสุรกุล (อ.เมือง) 
สถานที่จัดการประกวด 30 เม.ย. 59 
Parade: แยกซีเพิร์ล-ซอยบางลา (บริเวณหน้าร้านไทเกอร์) หาดป่าตอง Drum Dual :ซอยบางลา หาดป่าตอง

2. จังหวัดเชียงใหม่ 12-13 พ.ค. 59 
สถานที่จัดสัมมนา อาคารยิมเนเซียมเทศบาลนครเชียงใหม่ (สพล.เชียงใหม่)
สถานที่จัดการประกวด 14 พ.ค. 59 
Parade: อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-ประตูท่าแพ 
Drum Dual: ประตูท่าแพ

3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26-27 พ.ค. 59
สถานที่จัดสัมมนา สนามกีฬากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่จัดการประกวด 28 พ.ค. 59
Parade: รร.ประจวบวิทยาลัย-สะพานสราญวิถี (สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว)
Drum Dual: สะพานสราญวิถี (สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว)

4. จังหวัดอุบลราชธานี 9-10 มิ.ย. 59 
สถานที่จัดสัมมนา ณ โรงเรียนอนุบาล จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่จัดการประกวด 11 มิ.ย. 59
parade: ศาลหลักเมือง-ศาลหลักเมือง (เดินรอบทุ่งศรีเมือง
Drum Dual: ศาลหลักเมือง

ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะค่ะ

การรับสมัครจะปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้ 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-214 – 1509