รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ

รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2559

ประเภทการเดินพาเหรด 
1. โรงเรียนเจริญราษฎร์ (มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดแพร่
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
6. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเภทการประชันการตีกลอง
1. ขันโตก ดรัมไลน์ จังหวัดลำพูน
2. ACK.Drumline โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
4. Measai City Drumline By Wieangphan School & Suksasongkraw Meachan School จังหวัดเชียงราย
5. โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
6. โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
7. จันนารี ดรัมไลน์ จังหวัดอุตรดิตถ์