รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด

1. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
2. โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
4. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
6. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (Nakhonphanom Drum & Buge Corpe) จังหวัดนครพนม
7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ประเภทการประชันการตีกลอง

1. TECHNO DRUM LINE – วิทยาลัยเทคโนโลยีภาตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
2. โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
3. K.K.5. Battery By Banphai School จังหวัดขอนแก่น
4. วงโยธวาทิตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย จังหวัดเลย
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
6. ColorMoon Drumline By Nongyai Muncinipal School 
จังหวัดขอนแก่น
7. Venture Percussion Academy จังหวัดนครราชสีมา