รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง

รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง 
ประจำปี 2559

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด
1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จังหวัดระยอง
2. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี Debsirin Nonthaburi School Marching Band จังหวัดนนทบุรี
3. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5. โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง
7. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนกุนนทรีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11. โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
12. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี

ประเภทการประชันการตีกลอง
1. BURAPA DRUM ( by RAYONG ) จังหวัดระยอง
2. “8-Row Percussion Team” จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
4. โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. Bodhi Tree Drumline จังหวัดปราจีนบุรี
7. S.W. Drumline กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
9. U Percussion กรุงเทพมหานคร
10. Makut Drumline กรุงเทพมหานคร