รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้

รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2559

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด

1. TS.5 Marching Band โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. โรงเรียนสภาราชินี ตรัง จังหวัดตรัง
4. Sriyapai Marching Band โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
5. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
6. โรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. THE PHENOMENON OF SRISOMBOON MARCHING BANDโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปากพนัง 
วัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

ประเภทการประชันการตีกลอง
1. Samila Drum and Bugle Corps จังหวัดสงขลา
2. ชะ-ดา-ดัม By ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
3. โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
4. Little Kids Drumline จังหวัดสงขลา
5. Music Time Drumline จังหวัดสงขลา
6. SP Drumline จังหวัดตรัง