บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ในการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางนันทนาการด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “องค์คีตราชัน”

            การแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เป็นการบรรเลงเพลง  พระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา หรือ DPE. Winds ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนนักดุริยางค์   ยอดฝีมือจากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ฝึกซ้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่         ดร.นิพัต กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์   วานิช โปตะวนิช นักดนตรี และวาทยกรเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวงโยธวาทิตจากสถาบันดนตรีชั้นนำของประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต กรมศิลปากร กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารอากาศ ร่วมด้วยศิลปินนักร้องรับเชิญที่มาร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ คุณสุทธิพงษ์     วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) ในบทเพลง “ใกล้รุ่ง” “แสงเทียน” และ “ไกลกังวล” คุณนนทิยา จิวบางป่า ในบทเพลง “แสงเดือน” และ “ในดวงใจนิรันดร์” คุณลลิตา สิงห์โตทอง (เนย ซินญอริต้า) ในบทเพลง “ชะตาชีวิต” และ   “ในหลวงของแผ่นดิน” คุณวิศัลย์ศยา ซารีเนน ภาคินพณิชย์กุล ในบทเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน พ.ต.ท.ดร.วิระ  บำรุงศรี ในบทเพลง “อาทิตย์อับแสง” และ “เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย” คุณมานิต ธุวะเศรษฐกุล ในบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” และ “When” ผศ.ดร.มัญชุมาส เพราะสุนทร ในบทเพลง “สายฝน” รวมเหล่าศิลปินนักร้องในบทเพลง “แผ่นดินของเรา” นักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในบทเพลง “พระราชาในนิทาน” และนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนตันติวัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในบทเพลง “เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์)”

            ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา โทรศัพท์ 0-2214-1509