กูรูโยธวาทิต 155 รายเสวนาพัฒนาวงการโยธวาทิตไทย

3/11/59

001

 

กรมพลศึกษา จัดงานเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเเนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิต

เมื่อวันที่3ต.ค.59 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร์ มีทางด้าน นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมีผู้ร่วมงานทั้งหมด 155 ราย

           

 การพัฒนาวงโยธวาทิตไทย ทางกรมพลศึกษาต้องการให้พัฒนาวงโยธวาทิตไทยอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคต้องการให้โรงเรียนต่างๆในทุกภูมิภาคของไทยมีวงโยธวาทิตเเละจัดการเเข่งขันกระจายออกไปต่างจังหวัดเเละระดับประเทศ เพื่อจะทำให้การพัฒนาได้ไปทั่วถึง ส่วนเรื่องงบประมาณทางกรมพลศึกษาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ วงการโยธวาทิตไทยได้ยกระดับไปสู่สากล เเละการเสวนาวงโยธวาทิตในครั้งนี้ได้มี ผู้เข้าร่วม155 ราย มาระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางเเละแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนเเห่งประเทศไทย เสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเเนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิต ต้องการให้ไทยคือเเนวหน้าของวงโยธวาทิตในระดับนานาชาติ

          ทางด้านนายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา ได้กล่าวว่า ทางกรมพลศึกษาต้องการเห็นวงโยธวาทิตของไทย ได้มีการพัฒนาส่วนตัวเห็นว่าต้องให้โรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆ มีวงโยธวาทิต เเละต้องมีการจัดประกวดในต่างจังหวัดเพื่อจะได้เห็นความสามารถเเละคัดเลือกเข้ามาประกวดระดับประเทศกรมพลศึกษาพร้อมทุ่มงบสนันสนุนเพื่อที่จะให้วงโยธวาทิตของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล