กิจกรรมดีดี กลับมาอีกครั้ง

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอเชิญวงโยธวาทิตจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดวงโยธวาธิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2559

และการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน

ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28-30 เมษายน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9-11 มิถุนายน

ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12-14 พฤษภาคม

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2559