การประกวดวงดรัมไลน์ ชองถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด