กรมพลศึกษา รับสมัครการประกวด Color Guard ประจำปี 2553

Color Guard

Color Guard

Color Guard

กรมพลศึกษา รับสมัครการประกวด Color Guard ประจำปี 2553

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภท Senior Division อายุไม่เกิน 19 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป
  2. ประเภท Junior Division อายุไม่เกิน 16 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป
  3. ประเภท Open Division

จำนวนผู้แสดงแต่ละประเภท 8-30 คน ใช้เวลาในการแสดง ตั้งแต่เข้าพื้นที่จนกระทั่งออกจากพื้นที่ที่กำหนดเวลาไม่เกิน 10 นาที การบรรเลงดนตรีใช้เทปหรือแสดงสดก็ได้ (ในกรณีแสดงสดห้ามนักดนตรีใช้ท่าทางประกอบ) การรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โทร 02-214 1509 02 214 0120 ต่อ 4500 หรือโทร. 0813092039

Color Guard

Color Guard