วงโยธวาทิตกับการเข้าร่วมการประกวดในต่างประเทศ

Reward Band

วงโยธวาทิตกับการเข้าร่วมการประกวดในต่างประเทศ

ก่อนที่จะมีการประกวดวงโยธวาทิตในประเทศไทย (พ.ศ. 2524) เคยมีวงโยธวาทิต ในประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในต่างประเทศ 1 วง คือวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าร่วมประกวดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และหลังจากนั้นมีวงโยธวาทิตที่เคยเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ เข้าร่วมการประกวด ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งการประกวดระดับโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ การประกวดที่ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ชัดเจน ทั้งชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดและผลการประกวด ยกเว้นการประกวดดนตรีโลก ซึ่งจัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินการจัดการประกวดทุก 4 ปี โดยสมาคม WMC (World Music contest) ซึ่งเป็นรายการประกวดที่ยอมรับของทั่วโลก

วงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดในรายการนี้เท่าที่จะสามารถสืบค้นได้ดังนี้
พ.ศ. 2528 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2532 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2536 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2540 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2544 โรงเรียนเซนต์ปอล กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนมัธยมสังคีต จังหวัดปทุมธานี
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552 โรงเรียนสุรศักด์มนตรี กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรี
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้วงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นั้น จะสามารถเลือกประเภทเข้าร่วมการประกวดได้ตามศักยภาพของวงและเพลงที่เลือกใช้ประกวด ซึ่งทุกวงจะต้องส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการตรวจระดับความยากง่าย โดยแบ่งการประกวดเป็นระดับ World Division และ First Division และใช้เวลาในการประกวดประมาณ 1 เดือน โดยแบ่งการประกวดเป็นรายสัปดาห์ และมีการประกวดหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่วงโยธวาทิตจากประเทศไทยจะเลือกประเภท Marching และประเภท Display ส่วนรางวัลที่ได้รับจะแบ่งเป็นรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศประจำวัน รางวัลชนะเลิศประจำสัปดาห์ ส่วนรางวัลชนะเลิศในการประกวดสูงสุดของปีที่จัดประกวดนั้น จะประกาศผลในวันสุดท้ายของสัปดาห์สุดท้ายที่จัดประกวด ซึ่งวงโยธวาทิตจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลกที่ผ่านมาจะมีคะแนนการประกวดอยู่ในระดับสูง (เหรียญทอง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานทางดนตรีและความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งเป็นผลมาจากการที่มีการจัดประกวดวงโยธวาทิต ที่สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) ได้ดำเนินการจัดประกวดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2552) เป็นปีที่ 28 ติดต่อกัน

Reward Band

สำหรับผลการประกวดอย่างเป็นทางการของการประกวดดนตรีโลกครั้งที่ 16 ณ ประเทศเนอเธอร์แลนด์ ของวงโยธวาทิตจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ คือ