โรงเรียนสุรนารีวิทยา


ก่อตั้งวงโยธวาทิตเมื่อปี พ.ศ. 2526 ในปี พ.ศ. 2552 ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทถ้วย ก รวมถึงได้รับรางวัลพิเศษ 5 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศการบรรเลงดนตรีสนามดีเด่น
  2. รางวัลนั่งบรรเลงดีเด่น
  3. รางวัลมาร์ชชิ่งเพอร์คัชชั่นดีเด่น
  4. รางวัลบรรเลงเพลงไทยดีเด่น
  5. รางวัลคทากรดีเด่น และช่วงระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันดนตรีโลก The World Music Center (WMC) ครั้งที่ 16 ณ เมืองแครอคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระดับ World Division ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ “TOP of The World Championship” ด้วยคะแนน 95.03% ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน

โรงเรียนสุรนารีวิทยา