โรงเรียนเมืองพัทยา


ที่อยู่ : สำนักการศึกษา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-253-220
ประวัติวง :
เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต เมื่อปี พ.ศ. 2550
เคยเข้าร่วมการประกวด จำนวน 2 ครั้ง ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551
ระดับความสามารถและรางวัลที่เคยได้รับ
  รางวัลเหรียญเงิน ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2551
  ได้รับรางวัล Percussion ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551

โรงเรียนเมืองพัทยา