โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง


ที่อยู่ : ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-511-472
ประวัติวง :
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
เคยเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2551, 2552
ระดับความสามารถและรางวัลที่เคยได้รับ
  ปี พ.ศ. 2551 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
  ปี พ.ศ. 2552 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันประเภท ค

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง