โรงเรียนสตรีวังระฆัง


ที่อยู่ : 248/9 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-412-9103
โทรสาร : 02-412-9872
ประวัติวง :
เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต เมื่อปี พ.ศ. 2545
เคยเข้าร่วมการประกวด 3 ครั้ง ปี พ.ศ. 2549, 2550, 2552
เคยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองถ้วย ค และรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550
  รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 2005
  รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 2009 ประเภท Show Band

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย