โรงเรียนวัดราชบพิธ


เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เข้าร่วมทำการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถ้วยพระราชทานฯ ของกรมพละศึกษา ร่วมกับธนาคาร ทหารไทย จำกัด มหาชน มาแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง เคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ประเภท ก ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 รวมทั้งรางวัลพิเศษอื่นๆ ในแต่ละปีที่เข้าทำการแข่งขันล่าสุด วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันดนตรีโลกที่ประเทศมาเลเซีย ในรายการ “Kuala Lumpur World Marching Band Competition 2008” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold with honour โดยได้คะแนนสูงสุด ด้วยคะแนน 95.85 คะแนน และได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันรอบแรกด้วยคะแนน 94.00 คะแนน รวมไปถึงรางวัล Best Colour Guard และ Best Percussion อีกด้วย ในการแข่งขันที่ประเทศไทย วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธได้รับธงจากกองประกวดดนตรีโลกที่เนเธอร์แลนด์ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันดนตรีโลก ซึ่งในครั้งที่ไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียก็ได้รับธงนี้อีกหนึ่งผืน เพื่อผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายของการแข่งขันโดยไม่ต้องทำการคัดเลือกในรอบแรกอีกด้วย

ที่อยู่ 3 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2226-3071-2 โทรสาร 0-2222-6822

โรงเรียนวัดราชบพิธ