โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)


ที่อยู่ 1159 หมู่ 1 ต.พนมสารคม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 038-551-459 โทรสาร 038-553-154
ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา

  • ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552
  • ได้รับรางวัล Champion Junior Division จากการประกวดการแข่งขันวงโยธวาทิตในรายการ Kuala Lumpur World Marching Band Competition 2009 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนวัดราชบพิธ