โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


ที่อยู่ : 269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-252-565, 053-282-395
ประวัติวง :
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต เมื่อปี พ.ศ. 2475
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต เมื่อปี พ.ศ. 2533
เคยเข้าร่วมการประกวด จำนวน 7 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2526 – 2528, 2530, 2532, 2535 และ พ.ศ. 2552
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, ถ้วยนั่งบรรเลงและคทากรยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2552
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, ถ้วยนั่งบรรเลงและคทากรดีเด่น ปี พ.ศ. 2538

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย