ข่าวสาร

09
Jan '18

ระบบรับสมัคร DPE.Winds

ระบบรับสมัคร DPE.Winds http://recreation.dpe.go.th/dpewinds/web/index.php?r=rec-member-user%2Fhello

09
Jan '18

รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง

รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง       และ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี  จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561     ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.  02 214 1509  หรือเพจ DPE  Marchingband Thailand.    ทั้งนี้ลำดับการประกวดในรอบคัดเลือกจะเรียงตามตามลำดับการสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยผู้ที่สมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกจะได้รับสิทธิ์ทำการประกวดรอบคัดเลือกในลำดับสุดท้ายตามลำดับไป   การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อเมื่อวงโยธวาทิตได้จัดส่งใบสมัครฉบับจริงมายังกรมพลศึกษา พร้อมมีลายเซ็นการรับรองจากสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมวง   http://recreation.dpe.go.th/

21
Nov '17

บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ในการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางนันทนาการด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “องค์คีตราชัน”             การแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เป็นการบรรเลงเพลง  พระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา หรือ DPE. Winds ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนนักดุริยางค์   ยอดฝีมือจากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ฝึกซ้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่         ดร.นิพัต กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์   วานิช โปตะวนิช นักดนตรี และวาทยกรเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร […]