ข่าวสาร

21
Nov '17

บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ในการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางนันทนาการด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “องค์คีตราชัน”             การแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน “บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เป็นการบรรเลงเพลง  พระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา หรือ DPE. Winds ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนนักดุริยางค์   ยอดฝีมือจากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ฝึกซ้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่         ดร.นิพัต กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์   วานิช โปตะวนิช นักดนตรี และวาทยกรเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร […]

03
Nov '16

กูรูโยธวาทิต 155 รายเสวนาพัฒนาวงการโยธวาทิตไทย

  กรมพลศึกษา จัดงานเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเเนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิต เมื่อวันที่3ต.ค.59 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร์ มีทางด้าน นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมีผู้ร่วมงานทั้งหมด 155 ราย

20
Sep '16

Next Event Thailand International Royal Trophy Band Competition 2017 Date: 10-15 January 2017

Venue: The National Stadium, Bangkok, Thailand. All international bands are welcome to participate every categories! Leave us your message if you have any inquiries. Stay tuned for more update!!!